Sme tu pre Vás
Naša produktová ponuka je členená z pohžadu zákazníckeho sektoru a jeho kategórií na:

Produkty pre korporátnu klientelu
- Vežkoodber
- Maloodber

Produkty pre retailovú klientelu
- Vežké domácnosti
- Malé domácnosti

Pre bližšie informácie, alebo konkrétnu ponuku, nás neváhajte prosím kontaktova na adrese:

products@optimumenergy.sk