* Znižujeme ceny energií na trhu

Každý rozumný človek má záujem o komfortné služby za primeranú cenu. A práve primeraná cena je na trhu atribút, ktorý je možné dosiahnuť direktívnym zásahom, alebo funkčnou konkurenciou. Energetický trh na Slovensku je liberalizovaný zákonom 656/2004 Z.z., avšak napríklad ceny energií pre domácnosti sú stále ešte regulované, aby nedochádzalo k zneužívaniu monopolných postavení energetických gigantov.
Od septembra 2006 pracujeme na nastolení trhových podmienok a podpore konkurenčných ponúk na trhu s elektrickou energiou. Od roku 2009 pripravujeme podobné podmienky i pre trh so zemným plynom. Po skúsenostiach s výpadkami dodávok plynu na Slovensko sme oslovili obchodníkov s touto komoditou v zahraničí. Hoci nie všetky ponuky sú pre bežného spotrebiteľa zaujímavé, existujú dodávatelia, ktorí sú ochotní dodávať zemný plyn za ceny nižšie, ako tradičný dodávateľ. Či už teda berieme do úvahy rozbehnuté a prvádzkyschopné dodávky lacnejšej elektrickej energie, alebo pripravované dodávky lacnejšieho zemného plynu, môžeme konštatovať, že konkurenčné prostredie viacerých dodávateľov, ktoré vytvárame a podporujeme, znižuje ceny pre Vás - spotrebiteľov.

   Dávajme si však dobrý  P O Z O R  na "Nových najlacnejších dodávateľov". Keďže silní hráči na trhu oprávnene zbadali potenciánu konkurenciu, ktorá ich môže pripraviť o klientelu, nezostáva im nič iné ako počkať na prebratie klientov späť vo funkcii Dodávateľa poslednej inštancie. Je samozrejmé, že sa toto čakanie dá urýchliť a správne nasmerovať. Ak v terajšom konkurenčnom prostredí príde firma, ktorá ponúkne dumpingovú cenu a garanciu tejto ceny na dlhšie obdobie - napríklad na 2 roky - jedná sa o podozrivú ponuku. Žiadna zmluva so zákazníkom totiž negarantuje životnosť tejto firmy na tak dlhú dobu. Pre klienta, to znamená, že po ukončení pôsobenia tejto "dobročinnej" firmy na energetickom trhu sa v zmysle zákona vráti ku svojmu pôvodnému dodávateľovi s pôvodnými cenami. Možno to bude za poplatok a možno to bude ešte skôr, ako začne od filantropickej firmy reálne odoberať prúd a znechutený už nebude mať záujem o zmenu... Kto sa nechá zmanipulovať, prehrá a zatrpkne!
   Naším cieľom je, aby takýchto zatrpknutých klientov bolo čo najmenej a preto ponúkame len serióznych dodávateľov s reálnymi cenami a férovým prístupom ku klientovi.