Slovníček energetických pojmov
Watt (W)

 

Watt je jednotkou výkonu a vyjadruje množstvo práce za sekundu (W = J/s).

 

 

Watt James

 

19. 1. 1736 – 19. 8. 1819

 

Vynašiel dvojčinný parný stroj s kondenzáciou a regulátorom rýchlosti. V roku 1781 zostrojil planétové súkolie k parnému stroju, v roku 1782 podal patent na ďalšie zlepšenie parného stroja, čo viedlo k tomu, že parný stroj sa stal univerzálnym motorom a spôsobil prevrat v priemysle aj doprave.

 

 

Watt, elektrický watt

 

Elektrický výkon sa udáva v elektrických wattoch. Tak napríklad reaktor VVER 440 má elektrický výkon 440 elektrických megawattov (niekedy označovaných ako MWe) pri tepelnom výkone 1 375 tepelných megawattov (niekedy označovaných ako MWt).

 

 

Watt, tepelný watt

 

Tepelný výkon sa udáva v tepelných wattoch. Tak napríklad reaktor VVER 440 má elektrický výkon 440 elektrických megawattov (niekedy označovaných ako MWe) pri tepelnom výkone 1 375 tepelných megawattov (niekedy označovaných ako MWt).

 

 

Weber E. Wilhelm

 

24. 10. 1804 – 23. 6. 1891

 

Zaoberal sa elektrickými a magnetickými javmi. Určil rýchlosť svetla, vytvoril dodnes platnú sústavu elektrických mier. Spolu s Gaussom zostrojil prvý elektromagnetický telegraf. Je po ňom pomenovaná základná jednotka magnetického toku.

 

 

Weber – jednotka magnetického toku

 

 

 

Weber [Wb] je základná jednotka magnetického indukčného toku. 1 Wb je indukčný magnetický tok indukujúci v závite, ktorý  ho obopína, elektromotorické napätie jedného voltu, ak sa tento tok rovnobežne zmenšuje tak, že za jednu sekundu zanikne.

 

 

Wellsova vzduchová turbína

 

Turbína, ktorej lopatky tvoria časti valcovej plochy s osou rovnobežnou s osou turbíny. Hlavnou prednosťou tejto turbíny je, že jej funkcia nezávisí od smeru prichádzajúceho vetra.

 

 

Westinghouse George

 

6. 10. 1846 – 12. 3. 1914

 

Priemyselník v odbore železničnej dopravy. V roku 1876 vynašiel pneumatickú brzdu, v roku 1872 samočinnú rýchlobrzdu a v roku 1878 pneumatické železničné návestidlo. Priekopník parných turbín a elektrifikácie železníc. Spolupracoval s N.Teslom. Podľa neho je pomenovaný koncern, ktorý predstavoval v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch svetovú špičku nielen vo výrobe jadrových reaktorov a výstavbe jadrových elektrární, ale aj vo výrobe elektrotechnických zariadení, vojenských lietadiel, kozmických lodí.