Slovníček energetických pojmov
X-Ray záblesky

 

Pozorovateľné efekty spojené s explóziou Supernovy. X-ray záblesky nízkych energií môžu zodpovedať vzplanutiam gama. Väčšina svetelných častíc z X-ray zábleskov sa nazýva protóny, čo sú X-ray vysoko energetické častice. Častice gama sú však ešte energetickejšie.

 

Žiarivá energia sa prejavuje ako elektromagnetické vlny najrôznejších vlnových dĺžok od centimetrových mikrovĺn, cez infračervené, viditeľné a ultrafialové žiarenie až po tvrdé kozmické žiarenie.